Zorgverzekeraar

Er zijn vele zorgverzekeraars met iedere verschillende zorgpakketten. Informeert U zelf bij uw zorgverzekeraar welk type pedicure-behandeling wel, niet of deels wordt vergoed. Als pedicure-plus behandel ik diabetische en reumatische voeten, wat inhoudt dat uw pedicurebehandeling in aanmerking kan komen voor declaratie bij uw zorgverzekeraar mits U daarvoor verzekerd bent.

 

Het kwaliteitsregister voor de pedicure (KRP)

 

In het kwaliteitsregister voor pedicures worden de kwaliteiten vastgelegd

van professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een

afgesproken protocol.

Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om

inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in

de behandeling.

 

De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

*  vakbekwaamheid

   deze is vastgelegd in diploma's

*  hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het

    beroep volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf

*  beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen diabetische en

   reumatische voet

*  bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied

 

zorgverzekeraars gebruiken het KRP voor het verstrekken van vergoedingen!

Footworks staat ingeschreven bij het KRP onder nummer 5151